Штампај  |   A A A

Насловна » Конкурси и тендери

Конкурси и тендери

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 31/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

ЈАВНА НАБАВКА услуге - Избор складиштара за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, ЈН број 1/2017-01, по партијама

doc

Одлука о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П1

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П6

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П11

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П23

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П24

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П26

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П28

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П30

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П31

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П55

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П62

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П67

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П75

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П80

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П94

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П95

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П96

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П97

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П99

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П100

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П114

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П119

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П125

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П133

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П134

doc

Обавештење о обустави поступка за П7, П61, П63, П77, П78 и П130

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 54

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 56

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 124

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 8

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 73

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 74

Јавна набавку добара – негазирана флаширана вода за пиће - ЈН МВ 26/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН MВ број 29/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 27/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА, МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, АТИПИЧНИХ ПОЉА 3м И МЕТАЛНИХ САНДУКА ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, ЈН MВ број 28/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA –МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН МВ 25/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - сервисирање и поправка службених аутомобила,
редни број ЈН МВ 23/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – поправка и сервисирање виљушкара у складиштима генералног терета (Београд, Ириг, Лесковац, Лозница и Оџаци) и у складишту АИК-Нови Пазар
ЈН MВ 24/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 28/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – канцеларијски материјал- ЈН МВ 22/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – квалитативна и квантитативна контрола обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима Дирекције
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 29/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЧКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СИСТЕМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Обавештење о обиласку складишта

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Појашњење ЈН

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ број 20/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број 26/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 21/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење за обилазак ГТ Бгд

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Позив за подношење понуда - енглески

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 6

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Одговор на питање 9

doc

Одговор на питање 10

doc

Одговор на питање 11

doc

Одговор на питање 12

doc

Одговор на питање 13

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П12

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П14

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П15

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П16

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П17

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П19

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П20

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П21

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П22

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П25

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П32

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П33

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П34

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П35

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П37

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П41

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П42

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П43

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П44

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П45

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П50

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П51

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П57

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П58

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П59

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П64

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П65

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П76

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П84

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П85

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П86

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П87

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П88

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П89

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П92

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П93

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П101

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П105

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П106

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П107

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П108

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П109

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П115

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П117

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П118

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П120

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П121

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П122

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П127

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П128

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П129

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П131

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П132

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П135

doc

Обавештење о обустави поступка П77

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 46

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 47

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 48

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 10

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 110

doc

Обавештење о закљученом уговору П10

doc

Обавештење о закљученом уговору П12

doc

Обавештење о закљученом уговору П14

doc

Обавештење о закљученом уговору П15

doc

Обавештење о закљученом уговору П21

doc

Обавештење о закљученом уговору П22

doc

Обавештење о закљученом уговору П32

doc

Обавештење о закљученом уговору П33

doc

Обавештење о закљученом уговору П43

doc

Обавештење о закљученом уговору П45

doc

Обавештење о закљученом уговору П47

doc

Обавештење о закљученом уговору П50

doc

Обавештење о закљученом уговору П57

doc

Обавештење о закљученом уговору П59

doc

Обавештење о закљученом уговору П64

doc

Обавештење о закљученом уговору П65

doc

Обавештење о закљученом уговору П76

doc

Обавештење о закљученом уговору П92

doc

Обавештење о закљученом уговору П101

doc

Обавештење о закљученом уговору П106

doc

Обавештење о закљученом уговору П108

doc

Обавештење о закљученом уговору П110

doc

Обавештење о закљученом уговору П115

doc

Обавештење о закљученом уговору П118

doc

Обавештење о закљученом уговору П120

doc

Обавештење о закљученом уговору П121

doc

Обавештење о закљученом уговору П127

doc

Обавештење о закљученом уговору П129

doc

Обавештење о закљученом уговору П131

doc

Обавештење о закљученом уговору П135

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА

ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 24/2016-06

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЧЛАНУ 36.ст.1.тач.2
ЈАВНА НАБАВКА број 19/2016-05

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И МАШИНСКИХ РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 18/2016-03

doc

Позив за подношење пријава

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одлука о обустави поступка за партију 2

doc

Одлука о признанању квалификација за партија 1

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 2

doc

Обавештење о признанању квалификација за партија 1

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈН МВ бр.18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР НОВИ САД
ЈН МВ 17/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКA УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈН МВ 16/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора 02.08.2016.

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора 17.08.2016.

doc

Обавештење о закљученом уговору

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН БР. 16/2016-03.

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора за П 1, 2, 3, 4 и 5

doc

Одлука о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 5

doc

Одлука о додели уговора за П 6

doc

Одлука о измени и допуни одлуке о додели уговора за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 6

На основу Закључка Владе 05 Број: 361-5341/2016 од 13.06.2016. године
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doc

Оглас

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 15/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број бр. 14/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 13/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 12/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 12/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЈН број 14/2016-05

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА Р 27 ОД 60.000 м3 И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ПОВЕЗИВАЊА РЕЗЕЗЕРВОАРА Р- 27 НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 11/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО И СИРОВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ
ЈАВНА НАБАКА МВ број 10/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА број 13/2016-02

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБАРА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Одлука о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 09/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ВЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 08/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ, ГОРИВО
ЈН МВ бр. 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи два резервоара на инсталацији ''Пожега'' у Пожеги и то:
- Р-5 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и
- Р-6 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и пратећом инфраструктуром за резервоаре.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 9/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење - обилазак инсталације Пожега

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 8/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 4

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11.10.2016

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000М3 И САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТАНА 2 СА ПРАТЕЋИМ ИНФРАСТРУКТУРАМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 6/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Одговор на питање 6

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Обавештење о продужењу рока 2

doc

Измена конкурсне документације 4

doc

Обавештење о продужењу рока 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о oбустави поступка

doc

Обавештење о oбустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА-ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 05/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о oбустави П3

doc

Обавештење о oбустави П6

doc

Обавештење о oбустави П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Одлука о oбустави

doc

Обавештење о закљученом уговору за П5

doc

Одлука о додели уговора за П3 и П6

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П6

doc

Одлука о измени уговора за П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 05/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 06/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 04/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Питања и одговори 6

doc

Питања и одговори 7

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Одлука о обустави

doc

Обавештење о признавању квалификације П3

doc

Обавештење о обустави поступка П1

doc

Обавештење о обустави поступка П2

doc

Обавештење о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

 

ЈАВНА НАБАВКА МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 02/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуда- Енглески

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

doc

Одлука о обустави поступка 2

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета и квантитета роба на стању, контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке из силоса складиштара Дирекције и пријема у силос у Новом Пазару и контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата.
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ бр. 04/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Измена oдлукe

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У
БАЈИНОЈ БАШТИ, КУРШУМЛИЈИ И ЛОЗНИЦИ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 03/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави за партију 1

doc

Одлука о додели уговора за партију2 и 3

doc

Одлука о обустави за партију 1

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 2

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 02/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ
ЈАВНА НАБАВКА MВ 3/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ 1/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oбавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину и Закључка Владе 05 Број: 339-2065/2016 од 25.02.2016. године

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ МЛЕКА У ПРАХУ

doc

Преузмите оглас

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите оглас

doc

Допуна огласа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 25/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора - складиштари

doc

Одлука о обустави - складиштари

doc

Одлука о додели уговора - у преговачком поступку

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П4

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

 

08.12.2015.

ОГЛАШАВА
продају пољопривредне механизације

На основу Извештаја Комисије за контролу складишта пољопривредне механизације и писане Информације број 119-999/2015-06 од 30.06.2015. године на коју је сагласност дао в.д. директора Републичке дирекције за робне резерве оглашава се продаја следеће пољопривредне механизације, и то:

1. ПРИКОЛИЦА PN 18/61 S3, 3 комада, цена без ПДВ по комаду 126.000,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције „Утва-возила“ Панчево, складиште предузећа „Alubond Europe“ д.о.о. из Б.Карловца у Опову, Опово б.б.

Фотографија три приколице

2. ЦИСТЕРНА ПРИКОЛИЦА ЗА ПИТКУ ВОДУ SR 14 (без навоза) , 1 комад, цена без ПДВ 90.000,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције „Утва-возила“ Панчево, складиште предузећа „Fluid Utva“,из Панчева, Утве златокриле број 9

Фотографија приколице за питрку воду

3. ДРЖАЧИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ , 11 комада, цена без ПДВ по комаду 4.620,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције ГТ ИРИГ.

Фотографија 11 држача за наводњавање

* * *

Паритет за све робе: складиште Дирекције

Рок и начин плаћања: АВАНС 100%.

Динамика преузимања роба: 15 дана по налогу Дирекције.

Писмена понуда заинтересованих за куповину наведених роба мора да садрже следеће елементе:

-Врста и назив робе;

-Количина робе (јединица мере-ком);

-Цена робе (дин/ком, дин/кг), са и без ПДВ-а;

-Остале погодности које битно утичу на повољност понуде.

* * *

Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским условима понуђача. Допунски критеријум је количина.

Овај оглас о продаји робе из републичких робних резерви биће отворен до 31.12.2015. године.

Отварање приспелих понуда ће се вршити 25. децембра 2015. године. Рок за достављање понуда за наведене датуме је дан отварања. Понуде доставити у писарницу Дирекције (без обзира на врсту доставе), најкасније до 12,00 часова, на дан отварања понуда. Узимаће се у обзир искључиво благовремено приспеле понуде.

Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

11 000 БЕОГРАД, Ул. Дечанска бр.8А

«ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ- НЕ ОТВАРАТИ »

на полеђини коверте пуну адресу, телефон понуђача и име особе за контакт.

Јавна отварања одржаће се 25. децембра 2015. године, у 12.30 часова у просторијама Дирекције, Београд, Ул. Дечанска бр.8А, VI спрат, соба 654а.

Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде понуђача који су у спору, чији је текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према Дирекцији, неће се разматрати.

Дирекција ће по сваком отварању понуда донети одлуку о избору најповољније понуде на основу које ће са најповољнијим понуђачима закључити уговор о продаји.

Дирекција ће по сваком отварању понуда писмено обавестити учеснике овог огласа о резултату избора у року од 7 (седам) радних дана од дана отварања понуда.

Дирекција задржава право једностраног одустајања од продаје наведених производа по овом огласу.

Све информације могу се добити у Дирекцији – Београд, Ул. Дечанска бр.8А, Одељење за непрехрамбене производе, телефони: 011-3239-992 Љиљана Илић и 011-3239-054 Мирослав Вучетић.

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИФТОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 29/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 28/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊА НАДЗОРА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОВЕЗИВАЊА РЕЗЕРВОАРА Р – 27 ОД 60.000 m3 НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
АВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 27/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ШЕЋЕРА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о обустави поступка за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П2

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА MВ 20/2015-06

doc

Обавештење о покретању поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ЛЕКОВА

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА – Поправка и сервисирање виљушкара у складиштима генералног терета (Београд, Ириг, Лесковац, Лозница и Оџаци) и у складишту АИК-Нови Пазар
ЈАВНА НАБАВКА MВ 25/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХИ АУТОМОБИЛА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЛИМАРСКИХ РАДОВА НА ПОКРИВАЊУ ДЕЛА РАВНОГ КРОВА У СКЛАДИШТУ Г.Т БЕОГРАД
ЈАВНА НАБАВКА MВ 24/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питања у вези конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ПРОДАЈА МЛЕКА У ПРАХУ

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 3 - меркатилни кукуруз

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 3 - меркатилна пшеница

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 6

doc

Одлука о додели уговора ( за преговарачки поступак)

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ МАНИПУЛАТИВНОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЖЕГА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ХИДРАНTСКЕ МРЕЖЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА МВ 23/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА РАДНИХ СТАНИЦА, ШТАМПАЧА И СКЕНЕРА
ЈАВНА НАБАВКА МВ 21/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТАНДАРДА И УПУТСТАВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРСКИХ КАПАЦИТЕТА ПРОПИСАНИХ API И EU СТАНДАРДИМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ЈН број 16/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење

doc

Измена конкурсне документације број 2

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Измена oдлукe о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Оглас за продају медицинских средстава

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРИЈЕМА И ОТПРЕМЕ РОБЕ, ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ У СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА ДИРЕКЦИЈЕ У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА И ИРИГУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2015-03


doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Одговори на питања 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА – ПРЕВОЗА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У СКЛАДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ „АИК“ У НОВОМ ПАЗАРУ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2015-05

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Размена пољопривредне механизације и ђубрива за пољопривредне производе

doc

Јавни оглас

 

Набавка услуге складиштења, чувања и занављања лекова и медицинских средстава
преговарачки поступак са објављивањем јавног позива
ЈН број 14/2015-02

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 13/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Одговори на питања 2

doc

Одговори на питања 3

doc

Одговори на питања 4

doc

Одговори на питања 5

doc

Одговори на питања 6

doc

Одговори на питања 7

doc

Одговори на питања 8

doc

Одговори на питања 9

doc

Одговори на питања 10

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

doc

Одлука о измени уговора

 

Оглас за продају пољопривредне механизације

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКУ ДЕЛОВА У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 19/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 9/2015-05

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE- ЛИМАРСКИ РАДОВИ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ТО: Г.Т. БЕОГРАД, ЛЕСКОВАЦ ПРИЈЕПОЉЕ И СКЛАДИШТЕ САНИТЕТА БАЈИНА БАШТА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE- РEДOВНO СEРВИСИРAЊE И БAЖДAРEЊE МEРНO- РEГУЛAЦИOНE OПРEМE У СКЛAДИШТИМA ДИРEКЦИJE И ПOПРAВКA ВAГA У AИК- У НOВИ ПAЗAР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2015-03


doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета и квантитета за непрехрамбене производе обликоване по партијама
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 11/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА –ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 18/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. Врбас

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. Сомбор

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. Шид

 

 

doc

Оглас за продају пољопривредне механизације

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговори на питања 1

doc

Измена конкурсне документације број 2

doc

Одговори на питања 2

doc

Измена конкурсне документације број 3

doc

Одговори на питања 3

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 5

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЛИФТОВА У ГТ БЕОГРАД (4 И 5), АДАПТАЦИЈА ЛИФТОВА СА УГРАДЊОМ ФОТОЗАВЕСА У СКЛАДИШТУ ГТ БЕОГРАД И У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ И РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КОМПЛЕТНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА КОМАНДНОЈ ТАБЛИ ЛИФТА У СИЛОСУ АИК НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 8/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ПАРА (VRU) НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена 1 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена 2 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 13/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКУ ДЕЛОВА У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 10/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 3

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 4

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Одлука о измени уговора

doc

Одлука о измени уговора - 13.08.2015

doc

Одлука о измени уговора - 07.10.2015

doc

Одлука о измени уговора - 26.02.2016

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 6/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 7/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 09/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ВЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 12/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА КАПАЦИТЕТА 5.000м3 ПО ПРИНЦИПУ ИНЖЕЊЕРИНГА („кључ у руке“) у ПОЖЕГИ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Одговори на питањa 1

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговори на питањa 2

doc

Обавештење 2

doc

Одговори на питањa 3

doc

Одговори на питањa 4

doc

Обавештење 3

doc

Измена конкурсне документацијe 2

doc

Одговори на питањa 5

doc

Одговори на питањa 6

doc

Одговори на питањa 7

doc

Одговори на питањa 8

doc

Одговори на питањa 9

doc

Одговори на питањa 10

doc

Одговори на питањa 11

doc

Одговори на питањa 12

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

doc

Одлука о измени уговора 2

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документацијe

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ број 2/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Обавештење о проддужењу рока за подношење понуда

doc

Појашњење Конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАФТА И НАФТНИ ДЕРИВАТИ – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО – МАЗУТ НСГС
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 5/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Појашњења конкурсне документације

doc

Измена позива за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Измена конкурсне документацијe 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ бр.04/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Републичке дирекције за робне резерве
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 5/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата, контрола квалитета и квантитета роба на стању залиха републичких робних резерви и контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке и пријема у силосу у Новом Пазару
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 01/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање

doc

Измена 2 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОВЕЗИВАЊУ РЕЗЕРВОАРА Р – 27 ОД 60.000 m3 НА ПОСТОЈЕЋУ ПРАТЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одговор на питање 5

doc

Обавештење

doc

Одговор на питање 6

doc

Изменa конкурсне документације број 1

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Одговор на питање 9

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ бр. 3/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У КУРШУМЛИЈИ, БАЈИНОЈ БАШТИ И ЛОЗНИЦИ ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 2/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

 

Претходна обавештења за 2015.

doc

Претходно обавештење

doc

Претходно обавештење 1

doc

Претходно обавештење 2

doc

Претходно обавештење 3

doc

Претходно обавештење 4

doc

Претходно обавештење 5

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈАМ ПШЕНИЦЕ

doc

Јавни позив

 

О Г Л А С
Продајa пољопривредно - прехрамбених производа

doc

Оглас

doc

Допуна јавног огласа

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЗАЈМИЦА ПШЕНИЦЕ

doc

Јавни позив

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН 30/2014-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Допуна конкурсне документације

doc

Одговори на питања

doc

Одговори на питања 2

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 10 Баваниште

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 11 Kула 1

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 11 Младеновац

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 13 Кула 3

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 16 Чуруг

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 20 Драгиње

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 21 Глушци

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 22 Слепчевић

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 23 Блаце

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 3 Баваниште

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 4 Баваниште

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 4 Кумане 1

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 9 Чуруг

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 9 Идвор

doc

Обавештење о закљученом уговору-за партију 12 Кула 2

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку - за партију 2 Идвор

doc

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку - за партију 2 Суботица 2

doc

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку - за партију 8 Aда 2

 

О Г Л А С
аукцијска продаја непокретности

doc

Оглас

Фотографије:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ЗАНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 20/2014-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ЗАНАВЉАЊА РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 19/2014-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 5 Ковачица

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Сента

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ВРШЕЊА ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБА И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. JН МВ 18/2014-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE –МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 17/2014-07

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ЗАНАВЉАЊА ЛЕКОВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 27/2014-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ, СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/2014-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

НАТУРАЛНА РАЗМЕНА ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДО 15.650 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc

Јавни позив

doc

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФУНКЦИЈЕ ЛИФТОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 13/2014-03

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАФИНИСАНОГ ОЛОВА У БЛОКУ, ЧИСТОЋЕ 99,99%
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 25/2014-02

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/2014-01

doc

Позив за подношење понуде

doc

INVITATION FOR BIDS

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2014-03

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2014-03)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛИПРОПИЛЕНСКИХ ВРЕЋА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2014-01)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр 20/2014-05)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2014-06)

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ЗАНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 12/2014-01)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – БЕЛОГ ШЕЋЕРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 19/2014-01)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 1

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ЗАНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПАРТИЈА 6. „ЗДРАВЉЕ“ У ФАРМАЛОГИСТУ И ПАРТИЈА 7. „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ У ФАРМАЛОГИСТУ
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈАВНА НАБАВКА број 17/2014-02)

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА радови - уградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији „Пожега“ у Пожеги
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 14/2014-03)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 3

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 4

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

doc

Измењена и допуњена конкурсна документација

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 6

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 7

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 8

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 9

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014-07)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Измена и допуна конкурсне документације 2

doc

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Питања и одговори 1

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2014-05)

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Позив за подношење понуде

doc

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2014-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Позив за подношење понудa - на енглеском jeзику

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одговор на питање 5

doc

Одговор на питање 6

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Измена конкурсне документације 18 08 2014

doc

Одговор на питање 9

doc

Одговор на питање 10

doc

Измена конкурсне документације 26.08.2014.

doc

Одговор на питање 11

doc

Одговор на питање 12

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку - за партију 6

doc

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку - за партију 1

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 20.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc

Позив за прикупљање захтева

doc

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 10/2014-05)

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 10/2014-05)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА БЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 9/2014-05)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 3

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - Ириг

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - АИК Нови Пазар

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 - Центар Нови Сад

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 9/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – складиштење, чување и занављање лекова и медицинских средстава
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2014-02)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Измене и допуне конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 1

doc

Обавештење о обустави поступка- партија 6

doc

Обавештење о обустави поступка- партија 7

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 8/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 07/2014-06)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - уље за ложење средње - С које се декларише као мазут
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2014-02)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Invitation to tender

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуга израде пројектне документације за 4 резервоара од по 20.000m3 и пратеће инфраструктуре на Инсталацији „Смедерево“ у Смедереву
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 06/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 06/2014-05)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Аукцијска продаја непокретности

doc

Јавни оглас

Фотографије:
silosi u Staparu.pdf
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
silos u Staparu -Gradska pekara.pdf

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ бр. 5/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Техничка грешка у конкурсној документацији

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Jавнa набавка добара – материјал за саобраћај-гориво
Jавнa набавкa мале вредности
(јавна набавка бр. ЈН МВ 4/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге транспорта - меркантилне пшенице
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА 5/2014-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Додатне информације и појашњења

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У БАЈИНОЈ БАШТИ, КУРШУМЛИЈИ И ЛОЗНИЦИ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

 

Јавна набавка добра – натрон вентил вреће
јавна набавка мале вредности
(јавна набавка бр. ЈН МВ 1/2014-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуге - контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата, контрола квалитета и квантитета роба на стању и контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке и пријема у силосу у Новом Пазару
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2014-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 3/2014-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2014-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка за три партије

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 2/2014-05)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Продајa пољопривредно - прехрамбених производа

doc

Јавни оглас

 

ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

doc

Рафинисани шећер

doc

Јестиво сунцокретово уље

doc

Лекови, вакцине и санитетски материјал

doc

Набавка нафтних деривата

doc

Избор склaдиштара за складиштење меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза