Štampaj  |   A A A

Naslovna » Kontakti

Kontakti

Republička direkcija za robne rezerve
Dečanska 8a
11000 Beograd
Srbija

office@rdrr.gov.rs

 

Vršilac dužnosti direktora : Zorica Anđelković

tel : 011/3239-993
tel : 011/3226-636
fah : 011/3239-140

Sekretarica : Vesna Petrović

tel : 011/3239-993
tel : 011/3226-636
fah : 011/3239-140
e-pošta : vesna.petrovic@rdrr.gov.rs

 

Pomoćnik direktora

Prof dr Milorad Rakonjac

Sekretarica : Ana Savić

tel : 011/3240-444
tel : 011/3233-994
fah : 011/3348-699
e-pošta : ana.savic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove

Načelnik : Gordana Tišma Đorđević

tel : 011/3232-668
tel : 011/3232-643
fah : 011/3240-223
e-pošta : gordana.tisma@rsrr.gov.rs

 

Odsek za finansijske poslove

Šef odseka : Tatjana Mališić

tel : 011/3232-668
fah : 011/3240-223
e-pošta : tatjana.malisic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za računovodstvene poslove

tel : 011/3235-362
fah : 011/3240-223

 

Odeljenje za prehrambene proizvode

Načelnik :Milomir Rakić

tel : 011/3239-052
fah : 011/3235-792
e-pošta : milomir.rakic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za neprehrambene proizvode

Načelnik : Snežana Mitrović

tel : 011/3235-305
fah : 011/3241-651
e-pošta : snezana.mitrovic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove i javne nabavke

Načelnik : Olivera Karanović

tel : 011/ 3343-146
tel : 011/3235-908
tel : 011/3348-696
fah : 011/3349-846
e-pošta : olivera.karanovic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za skladišta

Načelnik : Željko Popović

tel : 011/3343-302
fah : 011/3348-687
e-pošta : zeljko.popovic@rdrr.gov.rs

 

Grupa za održavanje skladišta

Rukovodilac grupe : Sanja Džogazović

tel : 011/3237-148
fah : 011/3348- 687
e-pošta : sanja.dzogazovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za investicije

Šef odseka : Nebojša Spasojević

tel : 011/3342-321
fah : 011/3348-687
e-pošta : nebojsa.spasojevic@rdrr.gov.rs

 

Grupa za automatsku obradu podataka

Rukovodilac grupe : Marijan Šarenac

tel : 011/3343-146
fah : 011/3240-223
e-pošta : marijan.sarenac@rdrr.gov.rs

 

Centar za prehrambene i neprehrambene proizvode Novi Sad

Kontakt telefon : 021/523-144

Sekretarica: Biljana Todorović

tel : 021/523-144
fah : 021/451-290
e-pošta : biljana.todorovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za prehrambene proizvode

Šef odseka: Dragica Cajner

tel : 021/526-890
fah : 021/451-290
e-pošta : dragica.cajner@rdrr.gov.rs

 

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Jelena Popović

tel : 011/3349-844
e-pošta : jelena.popovic@rdrr.gov.rs
Beograd, Dečanska 8a, kancelarija broj 617