Štampaj  |   A A A

Naslovna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo

ZORICA ANĐELKOVIĆ

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA

Lični podaci:

Datum i mesto rođenja: 20.06.1965. Kruševac

Bračno stanje: udata, majka jednog deteta

Obrazovanje: Poljoprivredni fakultet Beograd, Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo

Diplomirani inženjer poljoprivrede

Položen državni ispit za rad u državnim organima

Sertifikat službenika za javne nabavke,

Licencirani službenik za javne nabavke

Jezici: engleski

Radno iskustvo:

12. marta 2015.godine postavljena za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve

20 godina radnog iskustva na radnim mestima sa visokom stručnom spremom

od 2007. do danas Republička direkcija za robne rezerve, Odeljenje za javne nabavke, savetnik javne nabavke

od 2005. do 2007. godine

Ministarstvo trgovine i usluga -Republička direkcija za robne rezerve,
Odeljenje za prehrambene poslove, savetnik

od 2003. do 2005. godine

Ministarstvo trgovine i usluga -Republička direkcija za robne rezerve,
Odeljenje za uvoz i izvoz, savetnik

od 1994. do 2005. godine

Republička direkcija za robne rezerve
Sektor za nabavku, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi, savetnik

1994.godine

Omladinska zadruga „Ušće“, Beograd

od 1992. do 1993. godine

Poljoprivredni kombinat Varvarin, inženjer na terenu u vinogradu i hladnjači za voće

Interesovanja i aktivnosti

Posebno interesovanje na unapređenju rada robnih rezervi i pravljenja plana i programna strateških robnih rezervi.

Zainteresovana za projekat na unapređenju poljoprivredne proizvodnje kroz robnu razmenu i davanje kredita za poljoprivrednu proizvodnju koji bi se vraćali kroz robu, a koja bi bila namenjena izvozu.

 

Milorad Rakonjac

Pomoćnik direktora

Strani jezik:

ruski,engleski

Datum i mesto rođenja:

21.06.1954.god.,Gornje Lopiže, Opština Sjenica

OBRAZOVANJE

Osnovnu školu završio u Gornjim Lopižama, Opština Sjenica, Republika Srbija.

Mašinsku tehničku školu završio u Zemunu.

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu na odseku za industrijsko inženjerstvo.

Odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Istraživanje i formiranje modela za upravljanje i rukovođenje pri gradnji industrijskih objekata“ na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

RADNO ISKUSTVO

Preko 30 godina rada na radnim mestima sa visokom stručnom spremom

ISKUSTVO U RUKOVOĐENJU

Šef tehnologije i upravnik proizvodnje: „FASMA“, fabrika armatura, specijalnih mašina i alata

Tehnički direktor: „IKARUS“, fabrika otresaka i limova „MINEL SCHREDER“, Zemun

Direktor preduzeća: „METAL“ Beograd; Alkon „KRIVAJA“DP,Beograd; JP „Vodovod i kanalizacija“, Grocka; „METEOR“ doo, Beograd; Visoka škola za projektni menadžment, Beograd

ISKUSTVO U UPRAVLJANJU

Predsednik privremenog organa – prinudni upravnik: Preduzeće „JAVOR“, Beograd, u periodu od 1986-1987.god

Predsednik upravnog odbora: „FASMA“,fabrika armatura, specijalnih mašina i alata

Član upravnog odbora: „IKL“, Beograd; „Udružena privreda Grocke“; JKP“Vodovod i kanalizacija“, Grocka

RUKOVODILAC NA PROJEKTIMA

- Privredni projekti –

Izrada više značajnih projekata u privredi :

1) Izrada grupne tehnologije za izradu regulacionih i sigurnosnih ventila u RO „FASMA“

2) Upravljanje radnim nalogom u RO „FASMA“

3) Primena računara u projektovanju i proizvodnji RO „FASMA“

4) Upravljanje proizvodnjom, sistemom kontrole kvaliteta u fabrici otpresaka i limova „IKARUS“

5) Upravljanje sistemom tehnoloških procesa u fabrici otpresaka i limova „IKARUS“

6) Investicioni projekat izgradnje fabrike dekorativnih svetiljki i stubova „METEOR“doo, Beograd

7) Organizacija i upravljanje vodosnabdevanja Opštine Grocka

NAUČNI RADOVI

„UVOĐENJE CAD-CAM SISTEMA ZA PRIPREMANJE PROIZVODNJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA“
(VI Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije)

„UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE FABRIKE SVETILJKI“
(I Internacionalni simpozijum projekt menadžmenta , Yupma 97 project magement u Yugoslaviji, stanje i perspektive)

„ORGANIZACIJA PRIPREME PROIZVODNJE I USLUGA U MALIM PREDUZEĆIMA“
(konferencija „Jupiter“, Mašinski fakultet Beograd, 2004.god.)

„UPRAVLJANJE GRADNJOM INDUSTRIJSKIH OBJEKATA“
(VIII Internacionalni simpozijum projekt menadžment, upravljanje Projektima u preduzetništvu, 2004.god.)

„CIM U MALIM I PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA“

„PROJEKTI I PROCESI U PRAKSI“
(X MEĐUNARODNI INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM PROJEKT MENADŽMENT, 17.05.2006.god. )

„UPRAVLJANJE INVESTICIONIM PROJEKTIMA“
(IV Skup naučnika i privrednika), prof Petar Jovanović, Milorad Rakonjac, Jončev Nikola, FON, Beograd, 2006.god.

„TRADICIONALNI I SAVREMENI MENADŽMENT“ NOVA MENADŽMENT PARADIGMA
Časopis Menadžment broj 43 Jončev Nikola, prof Jovanović Petar, Milorad Rakonjac, FON, Beograd, 2006.god.

„PRAĆENJE EFEKATA PRIMENE METODE 5 S U PROIZVODNOM POGONU PREDUZEĆA METEOR AD BEOGRAD“
(IV skup naučnika i privrednika) Olivera Kravić, Ivan Rakonjac, Milorad Rakonjac, FON, Beograd, 2006.god.

„CIM SISTEMI U PROCESU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA“
33 JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem „Zlatibor 2007.god.- (zbornik radova) dr Milorad Rakonjac,prof., Ivan Rakonjac,predavač

„KOMPETENTNOST PROJEKTNIH MENADŽERA“ (ZBORNIK RADOVA) YUPMA 2008
XII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor 2008.god. dr Milorad Rakonjac,prof.

„UPRAVLJANJE REALIZACIJOM PROJEKTA MONTAŽNE GRADNJE UZ POMOĆ PROJEKTNOG MENADŽMENTA“
(zbornik radova) PROCESING 2008 XXI Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Subotica 2008 dr Milorad Rakonjac,prof

„CIM –SISTEM MALIH PROIZVODNIH PREDUZEĆA“
(zbornik radova) JUPITER 2008 dr Milorad Rakonjac,prof., Ivan Rakonjac,predavač

„IZBOR ISPORUČIOCA TEKSTILNIH MATERIJALA PO ZAHTEVU JUS ISO 9001/2001"
(zbornik radova) YUPMA 2008 dr Milorad Rakonjac,prof

„IZRADA I TESTIRANJE-FAZA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROJEKTA“,
XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta : Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo, YUPMA 2010, Zlatibor 14-16 maj 2010 dr Zoran Radojević red.prof., dr Milorad Rakonjac,prof., Ivan Rakonjac,predavač

„DIZAJNIRANJE – FAZA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROJEKTA“
XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta : Projektni menadžment vizija i strateški ciljevi, (zbornik radova), YUPMA 2009, Zlatibor 6-8 jun 2009 dr Milorad Rakonjac, prof., Ivan Rakonjac, dipl.inž.maš.

„MESTO, ULOGA I ZNAČAJ MENADŽERA U PROIZVODNOM SISTEMU“
Kruševac, dr Zoran Radojević dr Milorad Rakonjac master Ivan Rakonjac

KNJIGE

Rakonjac M.,Rakonjac I :Upravljanje projektom izgradnje industrijskih objekata,
Viša politehnička škola, Beograd,2006.god.

NAGRADE I PRIZNANJA

Zlatna značka Kulturno prosvetne zajednice Srbije 1997.god. za stvaralački doprinos u širenju kulture

Priznanje kluba privrednih novinara Srbije „Menadžer 2002.godine za kreativnost i poslovnost“

ISKUSTVO U PREDAVANJU

Profesor Visoke škole za projektni menadžment na grupi predmeta: Menadžment, Organizacija preduzeća i Preduzetništvo

ZAPOSLEN NA RADNOM MESTU:

Pomoćnik direktora
Republičke direkcije za robne rezerve