ПРОДАЈA ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Преузмите оглас