ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 13/2020-05

Позив за подношење понуда Питање и одговор бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација