ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 13/2020-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација