КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПИРИНЧА И ПАСУЉА, ПО ПАРТИЈАМA, ЈН бр. 12/2020-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору П2 Обавештење о закљученом уговору П1 Конкурсна документација