ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2020-01

Позив за подношење понуда Питање и одговор бр. 3 Питање и одговор бр. 2 Питање и одговор бр. 1 Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Обавештење у вези учествовања представника понуђача Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 99 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 98 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 96 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 95 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 94 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 93 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 92 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 91 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 86 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 85 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 84 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 81 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 80 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 8 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 79 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 78 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 76 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 75 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 74 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 73 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 72 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 7 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 68 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 67 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 64 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 63 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 62 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 61 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 60 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 6 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 59 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 58 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 57 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 52 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 50 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 5 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 48 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 47 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 46 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 45 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 44 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 43 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 42 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 41 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 40 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 39 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 38 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 37 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 35 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 31 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 30 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 29 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 26 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 24 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 20 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 19 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 18 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 14 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 13 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 11 Конкурсна документација Измена позива за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације