ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 9/2020-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација