ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗГРАДЊА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000 m3 Р-23 и Р-25, МЕШАЧКЕ КУЋИЦЕ МК-23/25 И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ,ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2020-03

Позив за подношење понуда - енглески Позив за подношење понуда Питање и одговор бр. 7 Питање и одговор бр. 6 Питање и одговор бр. 5 Питање и одговор бр. 4 Питање и одговор бр. 3 Питање и одговор бр. 2 Питање и одговор бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације