ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН бр. 8/2020-03

Позив за подношење понуда Питање и одговор бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације бр. 1