ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ФУМИГАЦИЈА ПШЕНИЦЕ У СОПСТВЕНОМ СИЛОСУ, ЈНМВ бр. 6/2020-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација