ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 9/2020-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација