ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 4/2020-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација