ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ, ЈН МВ бр. 1/2020-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација