ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 29/2019-03

Позив за подношење понуда Одлуку о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација