ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 28/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација