ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 31/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка за Партију 2 - Рума Одлука о додели уговора за Партију 1 - Србобран Обавештење о обустави поступка за Партију 2 - Рума Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - Србобран Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације бр. 3 Измена и допуна конкурсне документације бр. 2 Измена и допуна конкурсне документације