ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ 1003 У РН ПАНЧЕВО, ЈН МВ бр. 21/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације