ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 2/2020-02

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација