ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација