ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору П9 Обавештење о закљученом уговору П7 Обавештење о закљученом уговору П25 Обавештење о закљученом уговору П22 Обавештење о закљученом уговору П21 Обавештење о закљученом уговору П19 Обавештење о закљученом уговору П11