ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ бр. 26/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока о подношењу понуда Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације