ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 22/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација