ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА – (ПРОДАКТА СИСТЕМ), ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 28/2019-06

Одлука о додели уговора Обавештење о покретању преговарачког поступка Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација