ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - СОФТВЕР ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ ТРОШКОВА, ЈН бр. 27/2019-05

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање бр. 2 Одговор на питање бр. 1 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 4 Измена конкурсне документације бр. 3 Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације