ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ДЕМОНТАЖА И ПОНОВНА МОНТАЖА СИСТЕМА ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА И ДОЈАВЕ ГАСА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 19/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација