ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈН број 25/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора за П3 и П16 Одлука о доделa уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о обустави поступка за П18 Обавештење о закљученом уговору П4 - Рума Обавештење о закљученом уговору П3 - Козјак Обавештење о закљученом уговору П23 - Стара Пазова Обавештење о закљученом уговору П16 - Козјак Обавештење о закљученом уговору П14 - Вогањ Обавештење о закљученом уговору П12 - Стара Пазова Обавештење о закљученом уговору П1 - Вогањ Конкурсна документација