ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - KОМПЛЕТИРАЊE И СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈН МВ бр. 16/2019-06

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација