ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2019-05

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање број 2 Одговор на питање број 1 Обавештење о закљученом уговору П3 Обавештење о закљученом уговору П2 Обавештење о закљученом уговору П1 Конкурсна документација Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације