ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА Партија 1: Медицинска средства произведена у „Галеника Фармација“ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2019-02

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација