ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање број 5 Одговор на питање број 4 Одговор на питање број 3 Одговор на питање број 2 Одговор на питање број 1 Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсна документације бр.1