ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 9/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору П3 Обавештење о закљученом уговору П2 Обавештење о закљученом уговору П1 Конкурсна документација