ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 14/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одговор на питање бр. 7 Одговор на питање бр. 6 Одговор на питање бр. 5 Одговор на питање бр. 4 Одговор на питање бр. 3 Одговор на питање бр. 2 Одговор на питање бр. 1 Обавештење о продужењу рока за подношење пријава Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације бр. 2 Измена и допуна конкурсне документације бр. 1