ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА, ЈН МВ бр. 12/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка П2 Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка П2 Обавештење о закљученом уговору П3 Обавештење о закљученом уговору П1 Конкурсна документација