ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН МВ бр. 11/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација