ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ПЕТ СЕДИШТА МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 700КГ, ЈН МВ бр. 10/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање бр. 1 Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација