ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 12/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одговор на питање бр. 1 Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација