ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 6/2019-06

Позив за подношење понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Одлука о додели уговора за партију 1 Одлука о додели уговора за партију 1 Одговор на питање бр. 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору - први позив Обавештење о закљученом уговору - други позив Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 Конкурсна документација Измена конкурсне документације