ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТУ ГТ У ПРИЈЕПОЉУ, ЈН МВ БР. 8/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације