ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 11/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације