ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 10/2019-01

Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Oбавештење о покретању преговарачког поступка