ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 3/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација