ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 07/2019-02

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка за П2 Одлука о обустави поступка за П1 Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора за П4 и П5 Одлука о додели уговора за П3 Одлука о додели уговора за П2 Одлука о додели уговора за П1 Одговор на питање бр. 2 Одговор на питање бр. 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о обустави поступка за П2 Обавештење о обустави поступка - П1 Обавештење о закљученом уговору за П5 Обавештење о закљученом уговору за П4 Обавештење о закљученом уговору за П3 Обавештење о закљученом уговору за П2 Обавештење о закљученом уговору за П1 Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације