ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ФУМИГАЦИЈА, ЈН МВ, бр. 1/2019-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка - П2 Одлука о додели уговора - П1 Обавештење о обустави поступка - П2 Обавештење о закљученом уговору за П1 Конкурсна документација