ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРАФОСТАНИЦИ КАПАЦИТЕТА 1 Х 1.000 KVA СА ПОВЕЗИВАЊЕМ ПОСТОЈЕЋИХ КАБЛОВА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2019-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање бр. 7 Одговор на питање бр. 6 Одговор на питање бр. 5 Одговор на питање бр. 4 Одговор на питање бр. 3 Одговор на питање бр. 2 Одговор на питање бр. 1 Обавештење о продужењу рока Обавештење о продужењу рока Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 3 Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације