ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ЈН МВ бр. 33/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Конкурсна документација