ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 30/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација