ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 26/2018-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за П 2 Обавештење о закљученом уговору за П 1 Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације бр.2 Измена и допуна конкурсне документације