ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АУТОПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 29/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација